• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222807 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค

           วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 310

12 ก.ค. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม
วิทยากรถ่ายทอดความรู้การวิเคราะห์ตลาดพืชทางเลือกตามโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรฯ Agri-Map

           วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางสาวธนิกานต์ สุขขา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา10

12 ก.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม