• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204004 ยอดเข้าชม

ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัด OBM สินค้าประมง

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.  นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

18 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒน์ฯ อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัดสามารถเลือกจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 รูปแบบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกประกาศ เรื่อง การส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบคำขอจดทะเบียนของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2564 อำนวยความสะดวกการนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 รูปแบบ ได้แก่ แผ่นข้อมูล QR10

17 มิ.ย. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม