• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214397 ยอดเข้าชม

คณะกรรมการตัดสินการประกวดและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเข้าร่วมงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ปี 2564

         วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดและคัดเลือกผลิตภัณฑ์10

25 มิ.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม