• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

195936 ยอดเข้าชม

ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ (เนื้อแดง)

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ (เนื้อแดง) ดังนี้ ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ(เนื้อแดง)10

20 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์สินค้าดี ผลิตภัณฑ์เด่น ของจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ขอประชาสัมพันธ์ สินค้าดี สินค้าเด่น ของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ ของจังหวัดร้อยเอ็ด

20 พ.ค. 2564 5

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลัง

         วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง ผลการตรวจสอบ10

20 พ.ค. 2564 5

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน

              วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระยอง จากการสำรวจลานเทรับซื้อผลปาล์มคละ ของลานเท10

20 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564

จังหวัดระยอง แจ้งผลประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564 เพื่อเป็นเกียรติคุณ และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนดีเด่น และเป็นแหล่งเรียนู้ของวิสาหกิจชุมชนต่อไป

20 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
สรุปสถานการณ์ต่างประเทศ ในช่วงระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2564

- สหรัฐฯ : CPI สหรัฐฯ? ขยายตัวสูงที่สุดในรอบ 12 ปี ที่ร้อยละ 4.210

20 พ.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม