• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203530 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่เพือสนับสนุน วัสดุประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารที่อยู่ในโครงการร้านอาหารธงฟ้า (ร้านอาหารหนูณิชย์)

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ลงพื้นที่เพือสนับสนุน วัสดุประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ป้ายธงฟ้า10

10 มิ.ย. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม