• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216764 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมตลาดเกษตรอินทรีย์และพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรีย์สู่ความยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมตลาดเกษตรอินทรีย์และพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรีย์สู่ความยั่งยืน 1. ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการคัดสรร ประจำปี 2021     คลิกที่นี่ 2. คู่มือผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์10

21 มิ.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจสอบสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

          วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน ๒๕๖4 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจสอบสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า10

21 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม