• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222731 ยอดเข้าชม

คณะกรรมการตัดสินการประกวดและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเข้าร่วมงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ปี 2564

         วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดและคัดเลือกผลิตภัณฑ์10

25 มิ.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับอินเดียรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom) ภายใต้โครงการ DTN BusinessPlanAward2020

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับอินเดียรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ10

25 มิ.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
โครงการ “เสริมสร้างความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบออนไลน์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบออนไลน์”10

25 มิ.ย. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม