• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

42724 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวสุวีรยา  ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

20 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ฤดูกาลผลิต ปี 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

20 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค

                สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค10

20 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์ ราคาวัตถุดิบอาหารทะเล

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์ ราคาวัตถุดิบอาหารทะเล ณ ร้านจอย ตลาดลาว อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ดังนี้ -หอยแมลงภู่10

20 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย และเจลล์ล้างมือ

 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย และเจลล์ล้างมือ จำนวน 3 ร้าน ดังนี้ ร้านศรีสุขเภสัช อ.บ้านฉาง จ.ระยอง10

20 ม.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม