• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

48644 ยอดเข้าชม

กิจกรรม “วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

20 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม “แฟรนไซส์สร้างอาชีพ Road Show 2021” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม “แฟรนไซส์สร้างอาชีพ Road Show 2021” ภายใต้โครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไซส์ฝ่าโควิด-19 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระหว่างวันที่ 23 –10

20 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน “โมบายพาณิชย์ ช่วยเศรษฐกิจฐานราก สร้างสุขสู่ชุมชน”

             วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่จุดจำหน่ายสินค้าฯ10

20 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 จังหวัดระยอง

วันนอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ตามโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 256410

20 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม