• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

212713 ยอดเข้าชม

กรมพัฒน์ฯ อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัดสามารถเลือกจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 รูปแบบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกประกาศ เรื่อง การส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบคำขอจดทะเบียนของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2564 อำนวยความสะดวกการนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 รูปแบบ ได้แก่ แผ่นข้อมูล QR10

17 มิ.ย. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการ "จับคู่กู้เงิน" สถาบันการเงินกับร้านอาหาร

ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการ "จับคู่กู้เงิน" สถาบันการเงินกับร้านอาหาร ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง ตั้งแต่เวลา10

17 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม