• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

57206 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์วัตถุดิบอาหารทะเล

           สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์วัตถุดิบอาหารทะเล ณ ร้านเจ้เพ็ญ ถ.เลียบชายฝั่ง10

25 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์

วัคซีนทางรอดธุรกิจแฟรนไชส์ยุคโควิด-19 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์

25 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญอุดหนุนปลาเก๋า จากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงปลาทะเลอำเภอเมืองแกลง คุณภาพมาตรฐาน GAP กรมประมง

ปลาเก๋า จากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงปลาทะเลอำเภอเมืองแกลง คุณภาพมาตรฐาน GAP กรมประมง  -ปลาสด น้ำหนัก 1 กิโลกรัม ราคา10

25 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวน...สั่งซื้อข้าวอินทรีย์จากชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขอเชิญชวน...สั่งซื้อข้าวอินทรีย์ ชนิดข้าวกล้องพันธุ์ "บือโปะโละ" จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยปูลิง ต.ห้วยปูลิง อ.แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน Organic Thailand10

25 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม