• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215739 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ลงพื้นที่ประเมินความเหมาะสมในการประกอบอาชีพด้านการค้าขายของคนพิการ

          วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมลงพื้นที่ลงพื้นที่ประเมินความเหมาะสมในการประกอบอาชีพด้านการค้าขายของคนพิการ จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง10

17 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม