• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

44195 ยอดเข้าชม

ผลการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book : E-book)

ด้วยสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ (สจบ.) ได้จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book : E-Book) เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์10

18 ม.ค. 2564 31

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย ในพื้นที่จังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย ในพื้นที่จังหวัดระยอง10

18 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดระยอง (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 3/2563

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

18 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
รณรงค์การใช้หน้ากากผ้า แทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

18 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ติดตามการจำหน่ายสินค้า และมอบป้ายประชาสัมพันธ์ให้แก่ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ติดตามการจำหน่ายสินค้า และมอบป้ายประชาสัมพันธ์ให้แก่ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ณ ร้านค้าในพื้นที่10

18 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม