• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

115918 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวยเลือกซื้อสินค้างาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิอีสาน Esan Hom-mali Rice Expo 2021” ครั้งที่ 1

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์และเจรจาจับคู่ธุรกิจ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (GI) และข้าวหอมมะลิอีสาน ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิอีสาน Esan Hom-mali Rice10

24 มี.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
กระจายผลผลิตข้าวโพดหวานจังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้กระจายผลผลิตข้าวโพดหวานจังหวัดนครราชสีมา ให้กับผู้บริโภคในจังหวัดระยอง จำนวน 4,000 กิโลกรัม10

24 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง

       วันอังคารที่ 23 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง   ผลการตรวจสอบ ดังนี้10

24 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2564

             วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวภูมิใจ ลีตระกูล10

24 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม