• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218200 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาผลไม้ ณ ตลาดกลางผลไม้ตะพง

             วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาผลไม้ ณ ตลาดกลางผลไม้ตะพง10

11 มิ.ย. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
เชิญชวนสั่งซื้อผลผลิตมะม่วงจังหวัดเลย “มะม่วงภูเขา”

เชิญชวนสั่งซื้อผลผลิตมะม่วงจังหวัดเลย “มะม่วงภูเขา” จาก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรชาวสวนเมืองเลย อ.เชียงคาน ดำเนินกิจการแบบออร์แกนิคฟาร์ม โดยไม่ใช้สารเคมีทุกขั้นตอน  มีมะม่วง 2 สายพันธ์ุ คือ10

11 มิ.ย. 2564 7

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป10

11 มิ.ย. 2564 92

อ่านเพิ่มเติม
ระชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ซึ่งประเทศไทยร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of10

11 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม