• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221804 ยอดเข้าชม

ร่วมลงพื้นที่ประเมินความเหมาะสมในการประกอบอาชีพด้านการค้าขายของคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมลงพื้นที่ประเมินความเหมาะสมในการประกอบอาชีพด้านการค้าขายของคนพิการ จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินความเหมาะสมในการประกอบอาชีพด้านการค้าขายของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการที่ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำข้อมูลด้านการเกษตรแก่คนพิการ10

18 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัด OBM สินค้าประมง

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.  นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

18 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
กรมพัฒน์ฯ อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัดสามารถเลือกจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 รูปแบบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกประกาศ เรื่อง การส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบคำขอจดทะเบียนของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2564 อำนวยความสะดวกการนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 รูปแบบ ได้แก่ แผ่นข้อมูล QR10

17 มิ.ย. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม