• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221878 ยอดเข้าชม

ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการ "จับคู่กู้เงิน" สถาบันการเงินกับร้านอาหาร

ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการ "จับคู่กู้เงิน" สถาบันการเงินกับร้านอาหาร ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง ตั้งแต่เวลา10

17 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ลงพื้นที่ประเมินความเหมาะสมในการประกอบอาชีพด้านการค้าขายของคนพิการ

          วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมลงพื้นที่ลงพื้นที่ประเมินความเหมาะสมในการประกอบอาชีพด้านการค้าขายของคนพิการ จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง10

17 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม