• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

217808 ยอดเข้าชม

ประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน (ทั่วประเทศ)

                  วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

11 มิ.ย. 2564 37

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2564

                วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

11 มิ.ย. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม
ระบบการออกหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตร ทางอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเกษตรควบคุม จำนวน 9 สินค้า

กรมการค้าภายในดันระบบการออกหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรทางอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ------------------------------------------ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ได้พัฒนาระบบการออกหนังสืออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตร ทางอิเล็กทรอนิกส์10

10 มิ.ย. 2564 7

อ่านเพิ่มเติม