• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

154530 ยอดเข้าชม

ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักจุดจำหน่ายหรือรับซื้อผลไม้ในเขตพื้นที่อำเภอนาตาขวัญ

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง10

26 เม.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม