• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

55938 ยอดเข้าชม

จุดจำหน่ายสินค้าฯ โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 จังหวัดระยอง วันที่ 25-26 ต.ค. 2564 ณ ห้างซีเคพลาซ่า ระยอง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ปี 2564 ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน10

25 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 1/2565

            วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

25 ต.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม “วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

20 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม “แฟรนไซส์สร้างอาชีพ Road Show 2021” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม “แฟรนไซส์สร้างอาชีพ Road Show 2021” ภายใต้โครงการสร้างรายได้ด้วยแฟรนไซส์ฝ่าโควิด-19 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระหว่างวันที่ 23 –10

20 ต.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม