• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

42238 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง10

4 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้ง

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

4 ม.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม