• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222373 ยอดเข้าชม

อบรมหลักสูตร “การพัฒนาการปฏิบัติการทางด้านกฎหมาย”

                  วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

14 มิ.ย. 2564 19

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาผลไม้ ณ ตลาดกลางผลไม้ตะพง

             วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาผลไม้ ณ ตลาดกลางผลไม้ตะพง10

11 มิ.ย. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
เชิญชวนสั่งซื้อผลผลิตมะม่วงจังหวัดเลย “มะม่วงภูเขา”

เชิญชวนสั่งซื้อผลผลิตมะม่วงจังหวัดเลย “มะม่วงภูเขา” จาก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรชาวสวนเมืองเลย อ.เชียงคาน ดำเนินกิจการแบบออร์แกนิคฟาร์ม โดยไม่ใช้สารเคมีทุกขั้นตอน  มีมะม่วง 2 สายพันธ์ุ คือ10

11 มิ.ย. 2564 7

อ่านเพิ่มเติม