• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222167 ยอดเข้าชม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป10

11 มิ.ย. 2564 93

อ่านเพิ่มเติม
ระชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ซึ่งประเทศไทยร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of10

11 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน (ทั่วประเทศ)

                  วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

11 มิ.ย. 2564 38

อ่านเพิ่มเติม