• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214767 ยอดเข้าชม

ขอเชิญอุดหนุนสับประรดพันธุ์ทองระยอง และพันธุ์ปัตตาเวีย ณ บริเวรลานตลาดสดสตาร์

ขอเชิญอุดหนุนสับประรดพันธุ์ทองระยอง และพันธุ์ปัตตาเวีย ณ บริเวรลานตลาดสดสตาร์ ฝั่งถนนเส้นค.2 เพื่อช่วยเหลือเกษตกรช่วงผลผลิตออกจำนวนมาก พันธ์ทองระยอง ลูกใหญ่ ลูกละ 2010

4 มิ.ย. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม
มอบเกียรติบัตรบุคลากรที่มีความประพฤติดี และทำงานด้วยความตั้งใจในการให้บริการ ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนพ

              นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางสาวสมฤทัย จิตเกษมศานต์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

4 มิ.ย. 2564 7

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย เจลล์ล้างมือ และสินค้าอุปโภคบริโภค

        วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย10

3 มิ.ย. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม