• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204847 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์เครื่องคัดและบรรจุผลไม้ สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้/ผู้ประกอบการรวบรวมผลไม้

บริษัท เนเฟโค จำกัด จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นผู้ผลิตการนำเครื่องจักรสำหรับการคัดคุณภาพและการบรรจุผลไม้ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของประเทศไทย โดยมีความแม่นยำในการคัดไซส์ผลไม้ให้มีมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังช่วยลดเวลาในการคัดแยกผลไม้ และลดการใช้แรงงาน10

19 พ.ค. 2564 25

อ่านเพิ่มเติม