• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222479 ยอดเข้าชม

จังหวัดระยองปรับช่องทางเข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนวัคซีนโควิด19

จังหวัดระยองปรับช่องทางเข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนวัคซีนโควิด19 ให้กระชับขึ้นเป็น https://ระยองสู้โควิด .com (พิมพ์ติดกันไม่เว้นวรรค) หรือสแกน QR ที่ภาพ หรือกดลิงก์นี้ https://xn--42cf4bzce1atwz0cyc7f1d.com/

10 มิ.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขอเงินกู้ของจังหวัด

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวภูมิใจ ลีตระกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

10 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.)10

10 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม