• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215639 ยอดเข้าชม

พิธีเปิดจุดจำหน่ายผลผลิตสับปะรด

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

1 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม10

1 มิ.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายพิทักษ์ มณีรัสยากร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

31 พ.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดจังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

31 พ.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม