• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203940 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง ประจำวันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564  ผลการตรวจสอบ ดังนี้ 10

17 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์ หน้ากากอนามัย เจลล์ล้างมือ และสินค้าอุปโภคบริโภค

 วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ตรวจติดตามสถานการณ์ หน้ากากอนามัย เจลล์ล้างมือ  และสินค้าอุปโภคบริโภค10

17 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายพิทักษ์ มณีรัสยากร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

16 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม