• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

151752 ยอดเข้าชม

กระจายผลผลิตข้าวโพดหวานจังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้กระจายผลผลิตข้าวโพดหวานจังหวัดนครราชสีมา ให้กับผู้บริโภคในจังหวัดระยอง จำนวน 4,000 กิโลกรัม10

24 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง

       วันอังคารที่ 23 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง   ผลการตรวจสอบ ดังนี้10

24 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2564

             วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวภูมิใจ ลีตระกูล10

24 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมถ่ายทอดการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่  23  มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมถ่ายทอดการจัดการความรู้ (KM)10

24 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม