• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215701 ยอดเข้าชม

อบรมการใช้งานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

            วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมอบรมการใช้งานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์10

27 พ.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ และสินค้าอุปโภคบริโภค

         วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ และสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ อ.เมืองระยอง10

27 พ.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 29 ชดเชย 3 ชนิด

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 29 ชดเชย 3 ชนิด “ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่” รับเงินสูงสุด “ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี” ได้ต่ำสุด10

25 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระยอง

              วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระยอง จากการสำรวจลานเทรับซื้อผลปาล์มคละ ของลานเท10

25 พ.ค. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม