• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223846 ยอดเข้าชม

ตรวจติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระยอง

       วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง10

4 มิ.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลัง

                 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่10

4 มิ.ย. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญอุดหนุนสับประรดพันธุ์ทองระยอง และพันธุ์ปัตตาเวีย ณ บริเวรลานตลาดสดสตาร์

ขอเชิญอุดหนุนสับประรดพันธุ์ทองระยอง และพันธุ์ปัตตาเวีย ณ บริเวรลานตลาดสดสตาร์ ฝั่งถนนเส้นค.2 เพื่อช่วยเหลือเกษตกรช่วงผลผลิตออกจำนวนมาก พันธ์ทองระยอง ลูกใหญ่ ลูกละ 2010

4 มิ.ย. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม
มอบเกียรติบัตรบุคลากรที่มีความประพฤติดี และทำงานด้วยความตั้งใจในการให้บริการ ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนพ

              นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางสาวสมฤทัย จิตเกษมศานต์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

4 มิ.ย. 2564 8

อ่านเพิ่มเติม