• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221755 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลัง

        วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

2 มิ.ย. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

2 มิ.ย. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม
มอบป้ายประชาสัมพันธ์ กฎเหล็ก...ร้านธงฟ้า ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการป้องปรามการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา หรือจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร10

2 มิ.ย. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนวัสดุประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารที่อยู่ในโครงการร้านอาหารธงฟ้า (ร้านอาหารหนูณิชย์)

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนวัสดุประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ป้ายธงฟ้า ราคาประหยัด10

2 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม