• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218397 ยอดเข้าชม

กระทรวงพาณิชย์ จัด “อบรมออนไลน์” ปรับตัวธุรกิจเข้ายุค New Normal ฝ่าวิกฤติโควิด-19

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ปรับยุทธศาสตร์รองรับวิกฤติโควิด-19 และรูปแบบการทำธุรกิจและค้าขายยุค New Normal10

24 พ.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระยอง

       วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง10

24 พ.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลัง

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง   ผลการตรวจสอบ ดังนี้ 1.ช.10

24 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามกำกับดูแลการปิดป้ายแสดงราคาผลไม้ในช่วงฤดูกาล และกำกับดูแลเครื่องชั่งน้ำหนักให้มีมาตรฐาน

             วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับ ศูนย์ชั่งตวงวัดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามกำกับดูแลการปิดป้ายแสดงราคาผลไม้ในช่วงฤดูกาล10

21 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม