• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221936 ยอดเข้าชม

มอบกล่องบรรจุภัณฑ์ผลไม้ ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง มอบกล่องบรรจุภัณฑ์ผลไม้ ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์10

1 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
การบรรยายพิเศษการเตรียมตัวก่อนกู้สำหรับร้านอาหารไทย

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

1 มิ.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดจุดจำหน่ายผลผลิตสับปะรด

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

1 มิ.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม10

1 มิ.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม