• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

217825 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ และสินค้าอุปโภคบริโภค

         วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

20 พ.ค. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ (เนื้อแดง)

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ (เนื้อแดง) ดังนี้ ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ(เนื้อแดง)10

20 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์สินค้าดี ผลิตภัณฑ์เด่น ของจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ขอประชาสัมพันธ์ สินค้าดี สินค้าเด่น ของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ ของจังหวัดร้อยเอ็ด

20 พ.ค. 2564 7

อ่านเพิ่มเติม