• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222288 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง

        วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

31 พ.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระยอง

       วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง10

31 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
อบรมการใช้งานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

            วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมอบรมการใช้งานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์10

27 พ.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม