• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

153425 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ประจำเดือนมกราคม

จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2564 จดหมายข่าวฉบับนี้นำเสนอเรื่อง "เจาะตลาดอาหารฮาลาลท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19"10

16 มี.ค. 2564 24

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย และเจลล์ล้างมือ

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย และเจลล์ล้างมือ จำนวน 2 ร้าน10

12 มี.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารทะเล

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ตรวจติดตามสถานการณ์ ราคาวัตถุดิบอาหารทะเล ณ ร้านเอสพี10

12 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่  12 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง ณ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันท์สุรกิจ10

12 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม