• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

196980 ยอดเข้าชม

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง แบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า แบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า แบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด แบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน แบบสอบถามความพึงพอใจ10

1 เม.ย. 2564 75

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ (เนื้อแดง)

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ (เนื้อแดง) ดังนี้ ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ(เนื้อแดง)10

1 เม.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ "บ้านเมืองสุจริต"

บ้านเมืองสุจริตในมุมมองของคุณเป็นแบบไหน เรายังรอผลงานดีๆ ของน้องๆ เพื่อร่วมสร้างบ้านเมืองสุจริตไปด้วยกัน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 นี้ น้องๆ10

1 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันหรือยับยั้งฯ ครั้งที่ 3/2564

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวนรารัตน์ อนุรักษานุตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

1 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม