• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215915 ยอดเข้าชม

เชื่อมโยงกระจายผลผลิตสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ณ ร้านคุณหน่อยเฟรชมาร์ท อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้เชื่อมโยงกระจายผลผลิตสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย10

17 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
การชี้แจงแนวทางการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ปี 2564 หรือ Digital Government Awards 2021

         วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

17 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 5/2564

            วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

17 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ด้านราคาไข่ไก่

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ด้านราคาไข่ไก่  สถานการณ์ด้านราคา ของร้านค้าในพื้นที่ อ.บ้านฉาง 10

17 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง ประจำวันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564  ผลการตรวจสอบ ดังนี้ 10

17 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม