• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214381 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย เจลล์ล้างมือและสินค้าอุปโภคบริโภค

        วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

13 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ(เนื้อแดง) รวจหมู

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ(เนื้อแดง)  - ราคาจำหน่ายที่ ร้านเอสพี10

13 พ.ค. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมี

             วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีภายในพื้นที่ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง10

13 พ.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม