• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

107834 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงานครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

21 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสต็อกปุ๋ยเคมีของผู้ประกอบการ

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสต็อกปุ๋ยเคมีของผู้ประกอบการ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์10

21 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว10

18 มี.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2565

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

18 มี.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสต็อกปุ๋ยเคมีของผู้ประกอบการ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่พร้อมด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

17 มี.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม