• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223036 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์เครื่องคัดและบรรจุผลไม้ สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้/ผู้ประกอบการรวบรวมผลไม้

บริษัท เนเฟโค จำกัด จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นผู้ผลิตการนำเครื่องจักรสำหรับการคัดคุณภาพและการบรรจุผลไม้ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของประเทศไทย โดยมีความแม่นยำในการคัดไซส์ผลไม้ให้มีมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังช่วยลดเวลาในการคัดแยกผลไม้ และลดการใช้แรงงาน10

19 พ.ค. 2564 25

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง

         วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ผลการตรวจสอบ ดังนี้10

19 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระยอง

              วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระยอง จากการสำรวจลานเทรับซื้อผลปาล์มคละ ของลานเท10

19 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม