• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218527 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2564

กรมการค้าภายใน ประชาสัมพันธ์ปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2564 สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าภายใน www.dit.go.th หมวดคลังความรู้ หัวข้อ E-book  หรือกดดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้ 10

12 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 10)

ด้วยกระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมการค่าจ้างได้ออกประกาศ เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.10

12 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม