• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222280 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 4/2564

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech10

18 พ.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
เชื่อมโยงกระจายผลผลิตสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ณ ร้านคุณหน่อยเฟรชมาร์ท อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ได้เชื่อมโยงกระจายผลผลิตสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย10

17 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
การชี้แจงแนวทางการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ปี 2564 หรือ Digital Government Awards 2021

         วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

17 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม