• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223383 ยอดเข้าชม

ประชุมแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายพิทักษ์ มณีรัสยากร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

16 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน

       วันศุึกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตรวจติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง10

16 พ.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลัง

       สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง ประจำวันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม10

16 พ.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม