• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215799 ยอดเข้าชม

ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีภายในพื้นที่อำเภอเมืองระยองและอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

             วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีภายในพื้นที่อำเภอเมืองระยองและอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ดังนี้10

6 พ.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนอุดหนุนสับปะรดของจังหวัดระยอง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดระยอง

ขอเชิญชวนอุดหนุนสับปะรดของจังหวัดระยอง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดระยอง สับปะรดผลสดคละไซร์ พันธุ์ปัตตาเวีย บรรจุถุงละ 10 กก. ราคาถุงละ 75 บาท10

5 พ.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดระยอง จากการสำรวจลานเทรับซื้อผลปาล์มคละ ของลานเท บริษัท10

5 พ.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอแจ้งปรับรูปแบบการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง แจ้งประชาสัมพันธ์ การให้บริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอแจ้งปรับรูปแบบการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม10

3 พ.ค. 2564 23

อ่านเพิ่มเติม