• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220216 ยอดเข้าชม

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เรื่อง กำหนดราคาตลาดอ้างอิงและการชดเชยส่ว

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เรื่อง กำหนดราคาตลาดอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน งวดที่ 5

12 พ.ค. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 27) ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 310

12 พ.ค. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม
จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ประจำเดือนมีนาคม 2564

ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าชุมชน ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือน กพ. 2564 สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ แวดวงพาณิชย์ เทรนด์ตลาดมาแรง/กิจกรรมภูมิภาค ดาวน์โหลดคลิกลิงค์ด้านล่าง ดาวน์โหลดจดหมายข่าวฯ คลิกที่นี่10

12 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2564

กรมการค้าภายใน ประชาสัมพันธ์ปฏิทินฤดูกาลสินค้าเกษตร ปี 2564 สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าภายใน www.dit.go.th หมวดคลังความรู้ หัวข้อ E-book  หรือกดดาวน์โหลดที่ลิงค์นี้ 10

12 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 10)

ด้วยกระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมการค่าจ้างได้ออกประกาศ เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.10

12 พ.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม