• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

217552 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมี

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีภายในพื้นที่อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ดังนี้ 1.10

28 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การรับซื้อผลไม้

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การรับซื้อผลไม้ ณ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง10

28 เม.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องชั่งผลไม้ และตรวจสอบราคาผลไม้

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ ศูนย์ชั่งตวงวัด จังหวัดชลบุรี โดย กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

28 เม.ย. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนสั่งซื้อเมล่อนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราในสถานการณ์ COVID-19

ขอเชิญชวนสั่งซื้อเมล่อนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราในสถานการณ์ COVID-19  (พันธุ์มรกต และพันธุ์บารมี) หวาน อร่อย ราคาพิเศษ กิโลกรัมละ 6010

28 เม.ย. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม