• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

212886 ยอดเข้าชม

พาณิชย์ส่งเสริม “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” สร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นเข้มแข็งชุมชนพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

พาณิชย์ส่งเสริม “หมู่บ้านทำมาค้าขาย” สร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นเข้มแข็ง ชุมชนพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ---------------------------------------- นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ดำเนินนโยบายตามที่รัฐบาลมีเป้าหมายให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง10

9 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ) ประจำปี 2565

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอดซีอีโอ) ประจำปี 256510

9 พ.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ขอประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์กลุ่มเส้นสานงานศิลป์ ตะกร้าพลาสติก งานฝีมือของชุมชนในหมู่บ้านโนนสวรรค์ที่สานด้วยความรักและใส่ใจจนออกเป็นตะกร้าและกระเป๋าหลายรูปแบบ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์กลุ่มเส้นสานงานศิลป์ ตะกร้าพลาสติก งานฝีมือของชุมชนในหมู่บ้านโนนสวรรค์ที่สานด้วยความรักและใส่ใจจนออกเป็นตะกร้าและกระเป๋าหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตสินค้าในชุมชนให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเป็นขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มที่ตั้งในพื้นที่ดังกล่าว สามารถสั่งซื้อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู

9 พ.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์”ลงนาม MOU สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมมือจัดงาน STYLE Bangkok

“พาณิชย์”ลงนาม MOU สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมมือจัดงาน STYLE Bangkok กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ลงนาม MOU10

9 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ไทยอันดับ 6 ส่งออกอาหารจากพืช “พาณิชย์”แนะพัฒนาสินค้าเพิ่ม คาดยอดกระฉูดแน่

ไทยอันดับ 6 ส่งออกอาหารจากพืช “พาณิชย์”แนะพัฒนาสินค้าเพิ่ม คาดยอดกระฉูดแน่ สนค.ติดตามการส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารจากพืช พบไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ 6 ของโลก ส่งออกปี10

9 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
“จุรินทร์” เยี่ยมโรงงาน CP ในอเมริกา ดันอาหารไทยเป็นหนึ่งในมหาอำนาจอาหารโลก เร่งทลายกำแพงส่งออก เจาะตลาดอาหารสหรัฐ

จุรินทร์ เยี่ยมโรงงาน CP ในสหรัฐ “จุรินทร์” เยี่ยมโรงงาน CP ในอเมริกา ดันอาหารไทยเป็นหนึ่งในมหาอำนาจอาหารโลก เร่งทลายกำแพงส่งออก10

9 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม