• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216084 ยอดเข้าชม

ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลัง

         วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบราคารับซื้อมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ จังหวัดระยอง ผลการตรวจสอบ10

23 เม.ย. 2564 5

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564

             วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวนรารัตน์ อนุรักษานุตร์10

23 เม.ย. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม